Lưu ý khi xuất chính ngạch đi Campuchia

Lưu ý khi xuất chính ngạch đi Campuchia

Một số trường hợp tiêu biểu cần chính ngạch đi Campuchia như Khách hàng thuộc khu KCX, khu kinh tế đặc biệt, hàng có C/O, CDC, thuế nhập khẩu thấp, Hàng cần tờ khai để làm thuế VAT,…Một số lưu ý khi xuất hàng chính ngạch đi Campuchia. Một số phụ...

READ MORE
Chành xe là gì ?

Chành xe là gì ?

Có thể hiểu đơn giản “ Chành xe” là nơi nhận vận chuyển hàng hoá, kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. Là nơi tập trung, gom hàng để vận chuyển về 1 nơi điểm đến cố định. Đặc điểm chành xe: Không như các doanh nghiệp vận tải hàng bắt buộc...

READ MORE