vận chuyển hàng đi Cambodia

vận chuyển hàng đi Cambodia

Hiện nay hàng hoá vận chuyển qua Campuchia từ Việt Nam những năm gần đây đã có sự tăng lên đột biến. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự phát triển kinh tế nhanh chóng thời gian gần đây của Campuchia, thị trường Campuchia tiêu thụ hàng hóa rất mạnh...

READ MORE