ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅពិព័រណ៍នៅកម្ពុជា

ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅពិព័រណ៍នៅកម្ពុជា

ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនដែលល្បីឈ្មោះ Mekong Logistics​ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មវៀតណាមជាច្រើនជ្រើសរើសដើម្បី ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅពិព័រណ៍នៅកម្ពុជា

hội chợ Campuchia

ដោយសារទទួលការ​ជឿទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឪកាសពីរោងចក្រ​ សហគ្រាសវៀតណាម។ ពួកគេបានអោយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដឹកទំនិញរបស់ពួកគេទៅតាំងពិព័រណ៍នៅកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំ​ ដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនបានខិតខំរកវិធីជួយសំរួលដល់អតិជន ដោយក្រុមហ៊ុនយើងបានជួយទៅយកទំនិញរបស់ពួកគេដល់ទីកន្លែងហើយក្រុមហ៊ុននឹងជួយដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅតាំងពិព័រណ៍តាមសេវាកម្មម៉ៅការ( Lump Sum service ) សេវាកម្មផ្លូវការ ( Official service ) ជាមួយតំលៃសមរម្យដើម្បីជួយជំរុញទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរ​ វៀតណាម-កម្ពុជា។

Vận chuyển hàng hội chợ Campuchia

ជាធម្មតាទំនិញដែលតែងតែដឹកជញ្ជូនទៅពិព័រណ៍រួមមាន របស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រ សំភារះបរិក្ខារោងចក្រផ្ទះបាយ អាហារស្ងួត ល ។រាល់ទំនិញពិព័រណ៍ទាំងអស់គឺដឹកពីឃ្លាំងវៀតណាមទៅដល់កន្លែងពិព័រណ៍នៅកម្ពុជា។

ក្រោយពេលដឹកជញ្ជូនរួចរាល់ពួកយើងតែងតែនៅជាមួយអតិថិជនដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងដៃរគូរអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នោះ។

ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅពិព័រណ៍នៅកម្ពុជា

ក្រោយពេលដែលពួកយើងបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ជាច្រើនដងពួកយើងបានសង្កេតឃើញថាមានសហគ្រាស រោងចក្រជាច្រើនមិនទាន់រកបានដៃរគូរដឹកជញ្ជូនដែលសមស្រប់ជាមួយពួកគេឡើយ មានពេលខ្លះដល់ថ្ងៃបើកពិព័រណ៍ហើយតែទំនិញរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់មកដល់កន្លែងតាំងពិព័រណ៍គ្រប់ចំនួនទៀតដែលនាំអោយមានការខាតបង់។

ការចូលរួមពិព័រណ៍គឺជាការសំរេចចិត្តមួយដល់ត្រឹមត្រូវ​ដែលវាអាចជួយអោយយើងស្វែងរកបានដៃរគូរអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាយើងត្រូវជ្រើសរើសភាគីដឹកជញ្ជូនមួយដែលមានទាំងគុណភាពនិងកេរ៍ឈ្មោះដើម្បីអោយការពិព័រណ៍របស់យើងទទួលបានជោគជ័យ។

transportation logistics in vietnam

———————————

សូមទំនាក់ទំនងជាមួយអាស័យដ្ធានខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាការ ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅពិព័រណ៍នៅកម្ពុជា

MEKONG LOGISTICS

ការិយាល័យវៀតណាម

597/5B Nguyen Kiem, Ward 09, Phu Nhuận District, HCM city, Vietnam

Hotline:  1900 636 944

ការិយាល័យនៅកម្ពុជា

Floor 2, Room 2FJ3, #113 (Parkway Square) Mao Tse Toung Blvd, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Hotline 1 : (+855 ) 236 520 555
Hotline 2 : (+855) 977 866 999

————————————-

សូមប្រិយមិត្តអានថែមអំនានមួយទៀត : ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសម្ភារះសំណង់ទៅកម្ពុជា

សូមប្រិយមិត្តអានថែមអំនានមួយទៀត :  ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញពីវៀតណាមទៅកម្ពុជា-MEKONG LOGISTICS

សូមប្រិយមិត្តអានថែមអំនានមួយទៀត : TRANSPORTING CARGO FROM VIETNAM TO CAMBODIA